ARCHIVE ON-PREMISE DATA LÊN CLOUD

1. Tổng quan về giải pháp

Giải pháp này giúp Archive dữ liệu từ On-Premises tới Azure Blob Storage. Giải pháp này được xây dựng dựa trên các dịch vụ của Azure: StorSimple và Blob Storage.

2. Mô hình backup sử dụng StorSimple

3. Mô hình backup sử dụng phần mềm backup của bên thứ ba

4. Mô tả các thành phần sử dụng trong giải pháp

  • Azure StorSimple
Đây là một appliance chạy trên on-premises có thể phân tầng dữ liệu để chuyển lên Azure Blob Storage (cả hot và cool). StorSimple có thể được sử dụng để archive data từ on-premises lên Azure.
  • Azure Blob Storage
Blob Storage là một dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Azure mà được các giải pháp backup của các đối tác như Commuvault hoặc Veeam sử dụng để backup dữ liệu hoặc các ứng dụng. Bạn cần tạo và quản lý Azure Blob storage khi sử dụng giải pháp phần mềm backup dữ liệu của bên thứ ba.
 

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá