Azure DNS

Bước 1: Trên Azure Portal, search “dns”  và nhấn chọn DNS zones
Bước 2: Nhấn Add
Bước 3: Chọn và điền các thông tin:
  • Resource group
  • Name
  • Resource group location
 
Nhấn Next: Tags
Bước 4: Nhấn chọn Create
DNS Zone sau khi tạo xong
Bước 5: Trên trang quản trị của domain, thay đổi Nameserver đang có bằng nameserver của Azure
Nhấn Lưu thay đổi để lưu lại
Bước 6: Tạo một bản ghi trên Azure DNS
Bước 7: Kiểm tra tên miền đã phân giải thành công

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá