AZURE FRONT DOOR SERVICE

1. Azure Front Door Service là gì ?

Azure Front Door Service cho phép bạn có thể định nghĩa, quản lý và giảm sát định tuyến toàn cầu đối với web traffic của bạn bằng cách tối ưu hiện năng tốt nhất và thực hiện failover toàn cầu ngay lập tức để đảm bảo tính dự phòng. Với Front Door, bạn có thể chuyển đối người sử dụng toàn cầu và các ứng dụng doanh nghiệp một cách mạnh mẽ, các ứng dụng hiện đại , API và nội dung được cá nhân hóa với hiện năng cao để đến với khách hàng toàn cầu với Azure.

2. Tổng quan về Azure Front Door Service

Fronr Door làm việc ở lớp 7 hoặc lớp HTTP/HTTPs và sử dụng giao thức anycast với việc phân chia TCP và mạng toàn cầu của Microsoft giúp cho việc cải thiện các kết nối toàn cầu. Phương pháp routing của bạn được lựa chọn trong cấu hình, bạn có thể đảm bảo Front Door được tính tuyến đúng đến client gửi yêu cầu một cách nhanh nhất và tới ứng dụng backend đang sẵn sàng nhất. Front Door cung cấp các  phương pháp traffic routing và giảm sát backend để phù hợp với các ứng dụng khác nhau và tự động failover khi có lỗi xảy ra. Tương tự như Traffic Manager, Front Door có thể phục hồi được các lỗi bao gồm các lỗi xảy ra với toàn bộ Azure Region.

3. Một số tính năng của Azure Front Door Service

  • SSL offload và tăng tốc ứng dụng ở vùng biên, nơi gần với người sử dụng.
  • Thực hiện cần bằng tải Global HTTP
  • Có khả năng hành động sâu sắc đối với người dùng và backend
  • Hỗ trợ Web Application Firewall (WAF) và DdoS Protection
  • Có bảng điều khiển tập trung cho Traffic

4. Một số mô hình ứng dụng thực tế của Azure Front Door Service

Ứng dụng Azure Front Door Service vào việc tăng tốc và mở rộng Web Application
Mô hình này được thiết kế để cải thiện page load times, SSL Offload và API routing
Ứng dụng Azure Front Door Service để đảm bảo tính dự phòng và cần bằng tải cho Web App
Azure Front Door Service sử dụng các thuật toán cân bằng tài thông minh để định tuyến traffic tới backend đang sẵn sàng cao nhất. Không giống như hệ thống load balancing dựa vào DNS, AFD đưa ra failover ngay lập tức qua ứng dụng backend. Các thuật toán cân bằng tải thông minh và hiệu quả sẽ hỗ trợ cấu hình triển khai cả active-active cũng như active-passsive.

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá