Azure Private DNS Zone

Bước 1: Trên azure portal, search private dns zone và nhấn chọn Private DNS zones
Bước 2: Nhấn Add
Bước 3: Nhấn chọn Next : Tags
Bước 4: Nhấn Review + create
Bước 5: Nhấn Create
Bước 6: Private DNS Zone sau khi tạo xong
Bướ 7: Để liên kết một Virtual network với Private DNS Zone
Nhấn chọn Virtual network links
Bước 8: Nhấn chọn Add
Bước 9: Điền thông tin Link name (đăt tên tùy ý), chọn Virtual network và chọn tick chọn Enable auto registration để tạo bản ghi tự động cho các VM trong virtual network
Nhấn OK
Bước 10: Sau khi add Virtual network links
Bước 11: Bản ghi đã được tạo tự động cho các VM trong virtual network
Bước 12: Kiểm tra phân giải thử qua Private DNS zone

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá