Backup Application Và Data Từ Cloud Lên Cloud

1. Tổng quan về giải pháp

Backup dữ liệu và các ứng dụng chạy trên Azure lên Azure bằng việc sử dụng Azure Backup hoặc một giải pháp phần mềm backup của bên thứ ba.
Giải pháp này được xây dựng trên các dịch vụ của Azure như: Azure Backup và Blob Storage. Các dịch vụ này được chạy trên môi trường có dự phòng và hoạt động động ổn định

2. Mô hình backup sử dụng Native Azure Backup

3. Mô hình backup sử dụng phần mềm backup của bên thứ ba

4. Mô tả các thành phần sử dụng trong giải pháp

  • Azure Backup
Dịch vụ Azure Backup chạy trên Cloud và giữ các điểm phục hồi dữ liệu, thực hiện các chính sách backup và cho phép bạn quản lý dữ liệu và bảo vệ ứng dụng. Bạn không cần tạo và quản lý một Azure Blob storage account khi sử dụng Azure Backup.
  • Azure Blob Storage
Blob Storage là một dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Azure mà được các giải pháp backup của các đối tác như Commuvault hoặc Veeam sử dụng để backup dữ liệu hoặc các ứng dụng. Bạn cần tạo và quản lý Azure Blob storage khi sử dụng giải pháp phần mềm backup dữ liệu của bên thứ ba.

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá