Backup Application Và Data Từ On-premise Lên Cloud

1. Tổng quan về giải pháp

Back up data và application từ một hệ thống on-premise tới Azure sử dụng Azure Backup hoặc một giải pháp của partner. Các giải pháp này thường sử dụng một kết nối Internet từ bên ngoài đến Azure để kết nối đến Azure Backup hoặc Azure Blob Storage. Azure Backup Server có thể ghi dữ liệu trực tiếp tới Azure Backup. Ngoài ra giải pháp backup của các partner như Commvault Simpana hoặc Veeam Availability Suite được cài đặt trên On-Premises, có thể ghi dữ liệu backup trực tiếp tới Azure Blob Storage hoặc có thể sử dụng cloud endpoint như Veem Cloud Connect.
 
Giải pháp này được xây dựng trên các dịch vụ của Azure như : Backup Server, Azure Backup và Blob Storage. Tất cả các dịch vụ này đều chạy trong môi trường đảm bảo high-availability.
 

2. Mô hình backup sử dụng Native Azure Backup

Mô hình này sử dụng phần mềm Azure Backup Server cài đặt trên một máy chủ tại On-Premises để backup dữ liệu lên Azure Backup. Phần mềm này do chính Microsoft cung cấp. Mô hình này phù hợp với các công ty có nhu cầu backup các workload đơn giản như file, OS, SQL database…
Ưu điểm của mô hình này là không mất tiền license để mua license phần mềm backup, chỉ mất chi phí lưu trữ trên Azure Backup.
Nhược đểm của mô hình này là Azure Backup Server của Microsoft không hỗ trợ một số workload phức tạp như backup Oracle Database, backup Linux OS …
 

3. Mô hình backup sử dụng phần mềm backup của bên thứ ba

Mô hình này sử dụng phần mềm backup của một bên thứ ba như Exec Backup hoặc Veeam Backup, các phần mềm backup này được cài đặt trên máy chủ tại On-Premises và backup trực tiếp dữ liệu lên Azure Blob Storage.
Ưu điểm : Sử dụng phần mềm của bên thứ 3 có thể backup được nhiều workload phức tạp như Oracle, Linux …
Nhược điểm: Mất nhiều chi phí cho việc mua license phần mềm backup của bên thứ ba

4. Mô tả các thành phần sử dụng trong giải pháp

  • Backup Server
Azure Backup Server tổ chức thực hiện backup và quản lý cấu hình phục vụ cho việc restore dữ liệu.
  • Azure Backup
Dịch vụ Azure Backup chạy trên Cloud và giữ các điểm phục hồi dữ liệu, thực hiện các chính sách backup và cho phép bạn quản lý dữ liệu và bảo vệ ứng dụng. Bạn không cần tạo và quản lý một Azure Blob storage account khi sử dụng Azure Backup.
  • Azure Blob Storage
Blob Storage là một dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Azure mà được các giải pháp backup của các đối tác như Commuvault hoặc Veeam sử dụng để backup dữ liệu hoặc các ứng dụng. Bạn cần tạo và quản lý Azure Blob storage khi sử dụng giải pháp phần mềm backup dữ liệu của bên thứ ba.
 

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá