Cài đặt và cấu hình Microsoft Azure Backup Server

1. Sơ đồ tổng quan

2. Các bước cài đặt

Tạo một Recovery Services Vault trong Azure

Bước 1: Login tới Azure Portal và search Recovery Services Vaults. Click +Add

Bước 2: Cấu hình Recovery Services vault bao gồm Name, Subscription, resource group và location

Bước 3: Cấu hình backup service, xem workload chạy trên Azure hoặc On-premise

Bước 4: Click Backup và sau đó click Prepare Infrastructure

Bước 5: Click Download dưới phần Download vault credentials

Cài đặt Microsoft Azure Backup Server

Bước 1: Download Microsoft Azure Backup Server tại :

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=57520

Download tất cả các File trong ảnh

Bước 2: Extract bộ cài đặt trong thư mục mặc định

Bước 3: Chọn location để extract

Bước 4: Bắt đầu thực hiện extract

Quá trình Extract file cài đặt kết thúc

Bước 5: Bắt đầu thực hiện cài đặt Microsoft Azure Backup Server

Bước 6: Click Next để tiếp tục

Bước 7: Kiểm tra các điều kiện yêu cầu cho cài đặt

Bước 8: Chọn Install new instance of SQL Server with this setup. Click Check and Install

Bước 9: Ấn next

Bước 10: Có thể thay đổi default dicectory nếu muốn

Bước 11: Điền vào một password để hạn chế user local

Bước 12: Click Install để bắt đầu cài đặt

Bước 13: Cấu hình proxy (nếu cần thiết)

Bước 14: Lựa chọn credentials file mà đã download trong bước tạo Recovery Services Vault

Bước 15: Chọn passphrase cho mã hóa để bảo vệ backup

Bước 16: Quá trình cài đặt hoàn thành

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá