Hướng Dẫn Cấu Hình Ghi Log Webapp

Hướng Dẫn Cấu Hình Ghi Log Webapp Với Blob Storage

1. Tạo Container trong Blob Storeage

Bước 1: Click Storage Account

Tạo container trong blob b1

Bước 2: Click storage account đang có 

Tạo container trong blob b2

Bước 3: Click Blobs

Tạo container trong blob b3

Bước 4: Click Container

Tạo container trong blob b4

Bước 5: Điền Name và click OK

Tạo container trong blob b5

Bước 6: Container sau khi tạo xong

Tạo container trong blob b6

Bước 7: Container sau khi tạo xong

Tạo container trong blob b7
2. Bật chế độ ghi log trên App Services

Bước 1: Click App Services

Tạo container trong blob b7

Bước 2: Click App Service đang có

Bước 3: Click App Server logs

Bước 4:

Bật tất cả các logs cần lưu lại và chọn storage để lưu lại log

Click Storage Settings và chọn Storage và Container

3. Xem log trong Blob Storage

Bước 1: Download tool Microsoft Azure Storage Explorer

https://azure.microsoft.com/en-us/features/storage-explorer/

Bước 2: Sau khi cài đặt xong , click Microsoft Azure Storage Explorer

Bước 3: Click Add an account…

Bước 4: Click Add an Azure Account

Bước 5: Click Sign in…

Bước 6: Điền thông tin user cho admin Azure

Bước 7: Điền thông tin Password và nhấn Sign in

Bước 8: Click Blob Containers

Bước 9: Click Upload để download log

Nếu trong quá trình chuyển đổi quý khách hàng cần giải đáp bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự trợ giúp. Hãy liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng.

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *