Giải Pháp DevOps

giai phap azure devops topcloud

Azure Boards

Đem đến bộ công cụ Agile để hỗ trợ lập kế hoạch và theo dõi công việc, các lỗi mã và nhiều vấn đề khác bằng phương pháp Kanban và Scrum..

Azure Repos

Cung cấp kho kiểm soát phần mềm Git hoặc Team Foundation Version Control (TFVC) để kiểm soát nguồn mã doanh nghiệp

giai phap azure devops topcloud 3

Azure Pipelines

Xây dựng, kiểm tra và triển khai với CI/CD, hoạt động trên mọi ngôn ngữ, nền tảng và cloud. Kết nối với GitHub hoặc bất kỳ nhà cung cấp Git khác và triển khai liên tục

giai phap azure devops topcloud 4

Azure Artifacts

cho phép chia sẻ các gói Maven, npm và NuGet từ các nguồn công khai và cá nhân.

giai phap azure devops topcloud 5

Azure Test Plans

Cung cấp một số công cụ để kiểm tra và vận chuyển ứng dụng, bao gồm: kiểm tra thủ công và kiểm tra liên tục.

Công cụ cộng tác

Truy cập các ứng dụng mở rộng bao gồm Slack, SonarCloud cho đến hơn 1000 ứng dụng và dịch vụ khác.

Kiến Trúc Giải Pháp DevOps

Kết Hợp Nhiều Công Cụ Và Công Nghệ Cùng Với Azure Trong Từng Ngữ Cảnh DevOps Cụ Thể

CI/CD Cho Azure Virtual Machines

Azure là môi trường đám mây đẳng cấp thế giới, lưu trữ máy ảo chạy Windows hoặc Linux. Kể cả khi doanh nghiệp sử dụng ASP.NET, Java, Node.js, hoặc PHP để phát triển ứng dụng, doanh nghiệp vẫn cần tích hợp liên tục và triển khia (CI.CD) pipeline liên tục để thúc đẩy các thay đổi đến máy chủ một các tự động.

giai phap azure devops topcloud 6

Java CI/CD Sử Dụng Jenkins Và Azure Web Apps

Azure App Service là một phươn án đơn giản và nhanh chóng để tạo ứng dụng web, nhờ vào việc sử dụng Java, Node.js, PHP, hoặc ASP.NET, cũng như hỗ trợ thời gian chạy ngôn ngữ khi sử dụng Docker. Từ đó, đem đến giá trị cho từng khách hàng sử dụng Azure App Service với CI/CD pipeline để thúc đẩy thay đổi tự động.

DevOps Cho Azure Kubernetes Service

Cân bằng tốc độ và bảo mật, nhanh chóng cung cấp mã trên quy mô lớn bằng cách sử dụng bảo mật DevOps với Azure Kubernetes Service (AKS). Sử dụng Azure Pipelines để cung cấp nhanh chóng đồng thời đảm bảo việc thực thi các chính sách quan trọng của Azure Policy.

 
giai phap azure devops topcloud 8

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá