Giải Pháp Microsoft Cloud Identity Cho Doanh Nghiệp

Giải pháp Microsoft cloud identity cho doanh nghiệp

Tạo Là Chắn Bảo Vệ Cho Mọi Tầng Dữ Liệu Doanh Nghiệp

Microsoft gợi ý cần có tiêu chuẩn tối thiểu để bảo vệ dữ liệu, cũng như việc xác định danh tính và thiết bị truy cập vào dữ liệu doanh nghiệp. Microsoft cung cấp giải pháp bảo vệ mặc định, đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp.

 

Một vài doanh nghiệp sỡ hữu loại dữ liệu cần phải bảo vệ khỏi việc rò rỉ cả bên trong lẫn bên ngoài nội bộ. Ví dụ, những dữ liệu liên quan tới chiến lược, các dòng sản phẩm sắp ra mắt, thông tin cá nhân, các mục dữ liệu cần được quản lý. Áp dụng tăng cường bảo mật đối với các tệp dữ liệu cụ thể trong môi trường Microsoft 365.

 

Các doanh nghiệp sở hữu một lượng nhỏ dữ liệu được phân loại, lưu hành trong từng cá nhân cụ thể, cần bảo mật chặt chẽ. Để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, Microsoft đã bổ sung thêm giải pháp bảo mật nâng cao cho từng thiết bị và nhận dạng.

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá