Hướng Dẫn Azure BLOB Storage Và Nas Synology

1. Tạo Azure Blob Storage trên Azure Portal

Bước 1: Trên gia diện của Azure Portal, gõ storage và chọn Storage accounts
Bước 1: Trên gia diện của Azure Portal, gõ storage và chọn Storage accounts

I. Chuẩn bị

Bước 2: Nhấn Add
Bước 3: Điền một số thông tin:
  • Storage account name
  • Location
  • Account kind
Nhấn Review + create
Bước 4: Nhấn Create
Bước 5: Nhấn chọn Storage accounts sau khi gọi xong
Bước 6: Nhấn chọn Containers
Bước 7: Nhấn Container
Bước 8: Đặt tên cho container và nhấn create để tạo
Bước 9: Container đã được tạo xong

2. Kết nối Azure BLOB Storage và Sinology

Bước 1: Mở Hyper Backup từ Disk Station manager và tạo mới một Data backup task
Bước 2: Lựa chọn Microsoft Azure như đích để backup
Bước 3: Cấu hình kết nối Synology và Azure Blob Storage, điền các thông tin:
  • Storage Account Name
  • Access Key
Container name
Bước 4: Chọn thư mục muốn backup lên Azure
Bước 5: Enable một số thiết lập cho backup như: notification, compress, encryption, backup schedule
Bước 6: Chọn retention cho dữ liệu backup

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá