HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG AZURE BACKUP SERVER

1. Tạo Recovery Services vault

Bước 1: Đăng nhập vào Azure Portal và click All services

Bước 2: Trong All services  gõ recovery services và lựa chọn Recovery Services vaults

Bước 3: Trên Recovery Services vaults, click Add

Bước 4: Điền các thông tin:

  • Subscription
  • Resource group
  • Vault name
  • Region

 

Click Review + create

Bước 5: Click Create để tạo Recovery services vault

Bước 6: Revocery services vault sau khi tạo xong

2. Thiết lập storage replication

Click vào Recovery services vault đã tạo trước đó

3. Cài đặt Azure Backup Server

Bước 1: Click vào Recovery services vault đã tạo trước đó

Bước 2: Click Backup

Bước 3: Chọn workload chạy trên On-Premises hoặc Azure. Sau đó chọn các workload cần backup

Bước 4: Click Prepare Infrastructure

Bước 5: Click Download

Bước 6: Tiếp tục click Download

Bước 7: Lựa chọn tất cả các file và click Next để bắt đầu download

Bước 8: Click vào bộ vài và chọn Run

Bước 9: Click Next

Bước 10: Click Next

Bước 11: Click Extract để giải nén

Bước 12: Chọn thư mục chứa file giải nén và click OK

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá