Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Azure Bastion

1. Tạo Azure Bastion

Bước 1: Trên azure portal, click All services, trong search box gõ Bastion. Click Bastion

Bước 2: Click Add

Bước 3: Điền các thông tin như hình bên, chú ý cần tạo Subnet có tên AzureBastionSubnet và có prefix /27

Click Review + create

Bước 4: Click Create để bắt đầu tạo Bastion

Bước 5: Azure Bastion sau khi cài đặt xong

2. Kết nối VM Windows sử dụng Bastion

Bước 1: Click Azure VM

Bước 2: Click Connect

Bước 3: Click BASTION, điền Username, Password và click Connect.

Sau khi kết nối thành công

3. Kết nối VM Linux sử dụng Bastion

Bước 1: Click Azure VM

Bước 2: Click Connect

Bước 3: Click BASTION, điền Username, Password và click Connect.

Bước 4: Sau khi kết nối thành công

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá