Hướng Dẫn Cấu Hình Alert Cho Máy Ảo Trên Azure

Bước 1: Click chọn máy ảo cần cấu hình Alert
Bước 2: Click “Alerts”
Bước 3: Click “New alert rule” để tạo các rule cho Alert
Bước 4: Click “Select” để chọn các máy ảo cho việc cấu hình Alert
Bước 5: Chọn máy ảo và click “Done”
Bước 6: Click “Add condition” để thực hiện thêm các điều kiện cho Alert
Bước 7: Lựa chọn signal name. Ví dụ chọn “Percentage CPU”
Bước 8:
Chọn các thông số về Condition, Time Aggregation và Threshold cho phù hợp
Period: Tổng thời gian để thực hiện các query và hiển thị thông số
Frequency: Thời gian thực hiện Query
Click “Done” để hoàn thành
Bước 9: Click “ACTION GROUPS” để cấu hình phương thức cảnh báo (qua mail, voice, sms…)
Bước 10:
Điền các thông tin:
  • Action group name
  • Short name
  • Subscription
  • Resource group
Bước 11:
Cấu hình “ACTION NAME” và “ACTIONE TYPE”
Click “Edit details”
Bước 12: Chọn một số hình thức cảnh báo như Email, SMS …
Bước 13: Đặt tên cho rule và mô tả về rule
Bước 14: Cấu hình Alert cho CPU đã hoàn thành

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá