HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH BACKUP RESTORE APP SERVICES

1. Tạo storage account

 Bước 1: Trên Azure Portal , click Storage accounts

Bước 2: Click Add

Bước 3: Trong Project details, chọn các thông tin Subscription , Resource group

Bước 4: Trong Instance details, điền các thông tin: Instance details

  • Storage account name
  • Location
  • Performance
  • Account kind
  • Replication
  • Access tire

 

Click Review + create

Bước 5: Click Create để tạo Storage account

Bước 6: Storage account sau khi tạo xong

Bước 7: Click vào Storage account vừa tạo để tạo container (chứa backup file)

Bước 8: Click  Blobs

Bước 9: Click Container

Bước 10: Điền tên cho container và click OK

Bước 11: Container đã tạo xong

2. Cấu hình backup app services

Bước 1: Click app services cần backup

 

Bước 2: Trong Settings tab, click Backups

Bước 3: Click Configure

Bước 4: Click Storage Settings

Bước 5: Chọn storage account

Bước 6: Chọn container

Bước 7: Tại Backup Schedule , click On

Bước 8: Cấu hình policy cho backup

Bước 9: Nếu muốn backup database đi kèm với app services

Click INCLUDE IN BACKUP và click Save

Bước 10: Nếu muốn backup manual , click Backup

3. Thực hiện Restore app services

Bước 1: Click vào app services cần restore

Bước 2: Click Backups

Bước 3: Click Restore

Bước 4: Trong Select Backup to Restore, chọn bản backup phù hợp

Bước 5: Trong Select a target App Service App, chọn Restore destination và target

Bước 6: Trong Advanced Settings, chọn các options phù hợp với yêu cầu và click OK

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá