HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH BACKUP VÀ RESTORE AZURE SQL DATABASES

1. Cấu hình backup

Bước 1: Click Azure SQL Database cần backup

Bước 2: Click vào Server name

Bước 3: Trong Settings tab, click Manage Backups

Bước 4: Click Configure retention

Bước 5: Trong Configure policies, chọn các thông số phù hợp với mục đích backup và click Apply

Bước 5: Trong Configure policies, chọn các thông số phù hợp với mục đích backup và click Apply

Bước 6: Policy sau khi cấu hình xong

2. Cấu hình restore

Bước 1: Click Available backups

Bước 2: Chọn Database cần restore

Bước 3: Review lại bản backup

Bước 4: Lựa chọn bản backup muốn restore

Bước 5: Quá trình restore bắt đầu muốn restore

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá