Hướng Dẫn Cấu Hình Kết Nối VEEAM Backup Và Azure Blob Storage

Bước 1: Trên giao diện của Veeam. Click BACKUP INFRASTRUCTURE
Bước 2: Click External Repositories
Bước 3: Click Add Repository
Bước 4: Click Veeam Backup for Microsoft Azure
Bước 5: Click Microsoft Azure Blob Storage
Bước 6: Click Azure Blob Storage
Bước 7: Điền thông tin Account Shared key. Click OK
Bước 8: Click Next
Bước 9: Đặt password để mã hóa backup và click Apply
Bước 10: Click Finish để kết thúc quá trình add New Object Storage Repository
Bước 11: Repository mới sau khi đã add xong

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá