Hướng Dẫn Cấu Hình Kết Nối Veritas Exec Backup Và Azure Blob Storage

Bước 1: Bật phần mềm Veritas Backup Exec và click Storage
Bước 2: Click Configure Cloud Storage
Bước 3: Đặt tên cho Cloud Storage
Bước 4: Click Azure, sau đó click Next
Bước 5: Tại Cloud storage, chọn Azure. Sau đó click Add/Edit
Bước 6: Click Add
Bước  7: Điền thông tin username/password, trong đó:
  • User name: Storage account name trên Blob Storage
  • Password: Key trên Blob Storage
Click OK
Bước 8: Account sau khi đã tạo xong
Bước 9: Click Next
Bước 10: Click Next
Bước 11: Chọn Concurrent operations và click Next
Bước 12: Click Finish
Bước 13: Cloud Storage đã được kết nối xong đến Veritas Backup Exec

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá