Hướng Dẫn Cấu Hình Mount Azure Blob Storage Và Azure Linux App Service

1. Tạo Container trên Azure Blob Storage

Bước 1: Click Storage accounts

Bước 2: Click chọn một Storage

Bước 3: Dưới Blob service, click Containers

Bước 4: Click Container

Bước 5: Đặt tên cho container và chọn Public access level. Sau đó click OK

2. Mount Blob Storage và App Service

Bước 1: Tạo thư mục trên app services để mount với blob storage. Trên App Services , click SSH

Bước 2: Click Go

Bước 3: Ví dụ tạo một thư mục chứa ảnh có tên images

Bước 4: Click App Services

Bước 5: Chọn App Services muốn mount storage

Bước 6: Dưới Settings chọn Configuration

Bước 7: Click Path mappings

Bước 8: Click New Azure Storage Mount

Bước 9: Điền các thông tin:

  • Name
  • Storage accounts
  • Storage container
  • Mount path

 

Click OK

Bước 10: Blob storage sau khi mount xong

Bước 11: Khởi động lại App Services

Bước 12: Up một file bất kỳ lên Azure Blob Storage

Bước 13: SSH vào app services và show đã thấy file hiển thị. Như vậy việc mount app services với blob storage đã thành công

Nếu trong quá trình chuyển đổi quý khách hàng cần giải đáp bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự trợ giúp. Hãy liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng.

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *