Hướng Dẫn Cấu Hình SQL Backup And FTP Kết Nối Azure BLOB

Bước 1: Bật phần mềm SQLBackupAndFTP và click “Click this button to connect to Database Server”
Bước 2: Điền các thông tin để kết nối SQL Server và click Save & Close
Bước 3: Click “Click this button to select databases to backup” để chọn Database cần backup
Bước 4: Chọn database cần backup và click “Save & Close”
Bước 5: Click “Click this button to select destinations to store the backups” để kết nối đến storage
Bước 6: Chọn Azure Storage
Bước 7: Điền thông tin kết nối Azure Blob Storage và click Save & Close
Bước 8: Click Schedule backups
Bước 9: Chọn Schedule cho phù hợp và click “Save & Close”
Bước  10: Click Send confirmation để cấu hình địa chỉ email để nhận thông báo về job backup
Bước 11: Click Run Now để bắt đầu chạy backup
Bước 12: Job backup đang chạy
Bước 13: Để restore click vào file đã backup trong History & restore
Bước 14: Click Download Backup nếu muốn download file .bak
Bước 15: Click Restore from backup để tiến hành restore
Bước 16: Click Restore… để bắt đầu tiến hành restore

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá