Hướng Dẫn Cấu Hình Tags

Bước 1: Nhấn vào máy chủ cần cấu hình tags
Bước 2: Nhấn chuột vào “Click here to add tags” để
Bước 3: Điền tên và giá trị cho tags
Bước 4: Nhấn Save để lưu lại thông tin
Bước 5: Sau khi tạo xong tags
Bước 6: Nhấn All resources để tìm kiếm resources theo tags
Bước 7: Nhấn Add filter
Bước 8: Chọn tags là người tạo resource
Bước 9: Nhấn chọn người tạo resources, ví dụ người tạo là HanhDV
Bước 10: Hiển thị các resource được tạo bởi HanhDV

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá