HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VEEAM BACKUP CHO OFFICE365

1. Sơ đồ kết nối

2. Cài đặt Veeam Backup O365

Bước 1: Double click Veeam.Backup365_3.0.0.422

Bước 2: Click Next

Bước 3: Chấp nhận các điều khoản về license và click Next

Bước 4: Click Next

Bước 5: Click Install để bắt đầu cài đặt

Bước 6: Click Finish để kết thúc

Bước 7: Click VeeamExplorerForExchange_3.0.0.422

Để cài đặt Veeam backup Exchange Online

Bước 8: Click Next

Bước 9: Chấp nhận các điều khoản và click Next

Bước 10: Click Next

Bước 11: Click Install để bắt đầu cài đặt

Bước 12: Click Finish để kết thúc

Bước 13: Click VeeamExplorerForSharePoint_3.0.0.422

Để cài đặt Veeam backup SharePoint

Bước 14: Click Next

Bước 15: Chấp nhận các điều khoản về license và click Next

Bước 16: Click Next

Bước 17:  Click Install để bắt đầu cài đặt

Bước 18: Click Finish để kết thúc

3. Cấu hình backup

Bước 1: Double click Veeam Backup for Microsoft Office365

Bước 2: Click Connect

Bước 3: Click vào góc trái màn hình và chọn License

Bước 4: Click Install

Bước 5: Chọn license phù hợp và click Open

Bước 6: Check license và click OK

Bước 7: Click BACKUP INFRASTRUCTURE và chọn Backup Repositories

Bước 8: Click Add Repository

Bước 9: Đặt tên cho Repository và click Next

Bước 10: Click Browse

Bước 11: Chọn ổ cho lưu trữ dữ liệu và click OK

Bước 12: Click Next

Bước 14: Repository sau khi add xong

Bước 15: Click ORGANIZATIONS

Bước 16: Click Add Organization

Bước 17: Chọn Microsoft Office365 và click Next

Bước 18: Chọn Region, authentication method và click Next

Bước 19: Điền Username/Password quản trị Exchange Online và click Next

Bước 20: Verify connection thành công, click Finish

Bước 21: Để bắt đầu tiền hành backup, click chuột phải vào Organizations và click Backup

Bước 22: Điền tên cho Job Backup và click Next

Bước 23: Trong phần lựa chọn đối tượng backup có thể chọn :

  • Backup entire organization

Backup the following objects

Bước 24: Ví dụ chọn Backup the following objects, click Add

Bước 25: Click Add và chọn Users

Bước 26: Chọn User cần backup và click Add

Bước 27: Click Next

Bước 28: Lựa chọn Object để Exclude và click Next

Bước 29: Click Next

Bước 30: Chọn Schedule phù hợp và click Create

Bước 31: Job backup đã tạo xong

Bước 32: Click chuột phải vào Job và chọn Start

Bước 33: Job backup đang chạy

Bước 34: Quá trình backup đã hoàn thành

4. Restore O365

Bước 1: Click chuột phải vào Job Backup, chọn xem trước dữ liệu trước khi restore

Bước 2: Click chọn dữ liệu cần Restore

Bước 3: Có thể mở File hoặc copy File cần Restore

Bước 4: Nếu thực hiện Restore một File, click và tên File và chọn Restore document

Bước 5: Nếu muốn restore cả thư mục, click vào thực mục và chọn Restore folder và chọn chế độ restore

Bước 6: Quá trình restore đang diễn ra

Việc restore đã hoàn thành

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá