Hướng Dẫn Chuyền Pricing Model Cho Azure SQL

1. Chuyển từ DTU sang vCore

Bước 1: Click vào database cần chuyển
Bước 2: Trên Overivew tab, click Pricing tier
Bước 3: Trong Configure , click Looking for basic, standard, premium ?
Bước 4: Chọn cấu hình DTUs phù hợp và click Apply
Bước 5: Sau khi chuyển đổi xong, Pricing tier đã thay đổi sang DTUs

2. Chuyển đổi từ vCore sang DTUs

Bước 1: Click Pricing tier
Bước 2: Trong Configure, click vCore-based purchasing options
Bước 3: Chọn cấu hình phù hợp và click Apply
Bước 4: Sau khi chuyển đổi xong, Pricing tier đã thay đổi sang vCore

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá