Hướng Dẫn Chuyển Tài Khoản Azure Từ Trial Sang Pay As You Go

1. Lấy thông tin User (sale lấy thông tin từ khách hàng và gửi cho nhà phân phối)

  • Company:
  • Address:
  • Contact person:
  • Phone:
  • Email:
  • Domain name:

2. Khách hàng sẽ làm các thao tác sau:

3. Move resource từ Trial Sub sang Pay as you go

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cost-management-billing/manage/transfer-subscriptions-subscribers-csp

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá