Hướng Dẫn Di Chuyển Azure SQL Database Giữa Các Resource Group

Bước 1: Click database cần di chuyển
Bước 2: Click Server name
Bước 3: Click Move
Bước 4: Click Move to another resource group
Bước 5: Chọn resource group cần move tới
Click I understand tools and scripts associated with moved resources will not work…
 
Click OK
Quá trình moving đang diễn ra
Bước 6: Để kiểm tra xem việc move Azure SQL Database đã thành công
Click Resource groups
Bước 7: Click vào resource group vừa di chuyển Azure SQL đến
Bước 8: Đã thấy Azure SQL trong Resource group, việc di chuyển giữa các resource group đã thành công

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá