Hướng Dẫn Export Azure SQL Database

1. Cài đặt Microsoft Azure Storage Explorer

Bước 1: Truy cập vào link https://azure.microsoft.com/en-us/features/storage-explorer/ để download Microsoft Azure Storage Explorer
Bước 2: Tiến hành cài đặt Microsoft Azure Storage Explorer
Bước 3: Sao khi cài đặt xong Microsoft Azure Storage có giao diện như hình, click Add an account… để truy cập vào blob storage
Bước 4: Click Next
Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản Azure và click Next
Bước 3: Sau khi đăng nhập xong sẽ nhìn thấy Blob Storage
Bước 4: Click chuột phải vào Blob Container và click Create Blob Container. Việc tạo container để giúp cho việc lưu trữ Azure SQL Database export ra.
Bước 5: Container sau khi được tạo

2. Export Azure SQL Database

Bước 1: Click chọn Database cần Export
Bước 2: Click Export
Bước 3: Click Storage để cấu hình storage lưu trữ bản azure sql database đã export
Bước 4: Click vào Storage Account
Bước 5: Chọn một Container đã tạo và click Select
Bước 6: Điền password login database và click OK
Bước 7: Database được được Export

3. Download Azure SQL Database

Bước 1: Sau khi Export xong vào Container sẽ thấy database đã được Export
Bước 2: Click Download để thực hiện download database về on-premise
Bước 3: Chọn thư mục cho lưu trữ file đã export
Bước 4: Download hoàn thành
Bước 5: Trong thư mục đã có file backup của Azure SQL Database

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá