Hướng Dẫn Export-Import Azure SQL Database

1. Tạo Blob và Container

Bước 1: Click Storage accounts
Bước 2: Click Add
Bước 3: Tại Project details, chọn các thông tin:
 • Subscription
Resource group
Bước 4: Trong Instance details, điền và chọn các thông tin:
 • Storage account name
 • Location
 • Perfomance
 • Account kind
 • Replication
 • Access tierClick Review + create
Bước 5: Click Create
Bước 6: Click vào storage vừa tạo
Bước 7: Click Blobs
Bước 8: Click Container
Bước 9: Trong New container, điền và chọn các thông tin:
 • Name
 • Public access level
 
Click OK
Bước 10: Container đã được tạo xong

2. Export Azure Database

Bước 1: Click vào database cần Export
Bước 2: Click Export
Bước 3: Trong Export database, điền các thông tin :
 • File name
 • Subscription
 • Storage: Chứa file export
 • Server admin login
 • Password
 
Click OK
Export sau khi hoàn thành

3. Import Azure SQL Database

Bước 1: Click vào một database
Bước 2: Click Database Server mà cần thực hiện Import Database
Bước 3: Click Import database
Bước 4: Trong Import database, điền các thông tin:
 • Subscription
 • Storage
 • Pricing tier
 • Database name
 • Collation
 • Server admin login
 • Password
 
Click OK
Bước 5: Quá trình Import database đã hoàn thành
Bước 6: Sau khi hoàn thành quá trình Import database, đã thấy hiển thị tên database vừa import

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá