Hướng Dẫn Kết Nối QNAP NAS Với Azure Blob Storage

Bước 1: Trên giao diện của QNAP. Click App Center
Bước 2: Click All Apps
Bước 3: Gõ Azure để tìm kiếm sẽ hiển thị Azure Storage. Click Install để cài đặt.
Bước 4: Chọn location để cài đặt Azure Storage. Click OK
Bước 5: Ứng dụng đang được download
Bước 6: Click Open
Bước 7: Click vào Azure Storage vừa tạo
Bước 8: Click Account à Create Account
Bước 9: Điền các thông tin Storage accountAccess key đã tạo trên Azure
 
Click OK
Bước 10: Tạo account thành công
Bước 11: Để backup dữ liệu. Click Backup à Create Job
Bước 12: Chọn mục cần backup và click Next
Bước 13: Cấu hình Schedule và click Next
Bước 14: Cấu hình Policy cho backup và click Next
Bước 15: Cấu hình Filter cho backup và click Next
Bước 15: Click Finish
Bước 16: Job Backup sau khi đã tạo xong

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá