Hướng dẫn khởi động/tắt máy ảo Azure

Giải pháp này cung cấp lựa chọn tự động phi tập trung chi phí thấp cho người dùng, những ai đang muốn tối ư hóa chi phí VM, với giải pháp này, bạn có thể:

  • Lên kế hoạch khởi động và tắt VMs
  • Lên kế hoạch khởi động và tắt theo thứ tự tăng dần nhờ việc sử dụng Azure Tags (không hỗ trợ cho phiên bản VMs classic)
  • Tự động dừng VMs dựa trên lưu lượng sử dụng CPU thấp

Tuy nhiên, giải pháp này còn một vài hạn chế như sau:

  • Giải pháp quản lý VMs ở bất kì khu vực, nhưng chỉ được sử dụng tài khoản đăng kí như nhau như tài khoản Azure Automation.
  • Giải pháp này sử dụng trong Azure và AzureGov tại khu vực hỗ trợ không gian làm việc Log Analytics, tài khoản Azure Automation và Alerts. Khu vực AzureGove hiện tại không được hỗ trợ tính nanwng email.

Bước 1: Tại cổng Azure, gõ tìm kiếm  ” Automation Accounts” và lựa chọn Automation Accounts

 

Bước 2: Điền thông tin để tạo Automation Accounts.

Ấn Create

Bước 3: Click Automation Accounts vừa tạo

Bước 4:Từ Automation Accounts, chọn Start/Stop VM 

Bước 5: Nhấn Learn more about and enable the solution, nếu bạn đã triển khai giải pháp Start/Stop VM, bạn có thể lựa chọn nhờ việc nhấn vào Manage the solution và tìm được trong danh sách.

Bước 6: Tại trang Start/Stop VMs during off-hours cho những giải pháp được chọn sẵn, review thông tin tóm tắt và sau đó nhấn Create

Bước 7: Trang Add Solution sẽ hiện ra. Bạn được nhắc cấu hình giải pháp trước khi import vào đăng ký automation của bạn. Nhấn Workspace

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá