Hướng Dẫn Migrate Database Từ On-premise Lên Azure

Bước 1: Download Data Migration Assistant tại:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53595
 
Bước 2: Bật Data Migration Assistant
 
Bước 3: Click vào dấu “+”
Bước 4: Click chọn Migration và điền các thông tin: Project name, Source server type, Target server type, Migration scope và click Create
Bước 5: Điền các thông tin của Source Server: Server name, Authentication type, Username, Password và nhấn Connect
Bước 6: Chọn Database cần Migrate và nhấn Next 
Bước 7: Điền các thông số cho Target Server (Azure SQL Database): Server name, Authentication type, Username, Password và nhấn Connect
Bước 8: Chọn Database trên Target Server và click Next
Bước 9: Click vào Generate SQL script để fix một số lỗi không phù hợp giữa Source Server và Target Server
Bước 10: Click Deploy schema
Bước 11: Click Migrate data
Bước 12: Click Start data migration
Bước 13: Quá trình Migrate Database lên Azure đã hoàn thành
Bước 14: Bật Microsoft SQL Server Management Studio và đăng nhập vào Azure SQL Database. Thực hiện Query đã thấy dữ liệu đầy đủ

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá