Hướng Dẫn Migrate VM On-premise To Azure

1. Add Azure Migrate Server Migration tool

Bước 1: Trên Azure Portal, click search box và gõ azure migrate. Khi kết quả hiển thị, cick Azure Migrate
Bước 2: Đặt tên cho Migrate project, chọn Geography và click Next
Bước 3: Chọn tool để assessment phù hợp và click Next
Bước 4: Chọn tool để migration phù hợp và click Next
Bước 5: Click Add tool(s)
Bước 6: Trong Assessment tools, click Discover
Bước 7: Click Download .OVA file

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá