Hướng Dẫn Publish Code Từ Visual Studio Lên Azure

Bước 1: Trong Solution Explorer, click chuột phải vào Project và chọn Publish

Bước 2: Click New Profile…

Bước 3: Trong Pick a public target, chọn App ServiceCreate New rồi click Publish

Bước 4: Click Sign in

Bước 5: Chọn tài khoản đăng nhập Azure Portal

Bước 6: Trong Create App Service, chọn và tạo một số thông tin:

  • App Name
  • Subcription: Chọn Subscription sử dụng để tạo app service
  • Resource Group: Tạo mới một resource group hoặc chọn resource group đã tồn tại
  • Hosting Plan: Tạo mới hosting plan hoặc chọn một hosting plan đang tồn tại.

 

Click Create để tạo app service

Bước 7: Quá trình deploy đang diễn ra

Bước 8: App sau khi deploy xong trên azure portal sẽ nhìn thấy app service đã được tạo thành công

Nếu trong quá trình chuyển đổi quý khách hàng cần giải đáp bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự trợ giúp. Hãy liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng.

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *