Hướng Dẫn Sử Dụng Blob Storage

1. Tạo Azure Blob Storage trên Azure Portal

Bước 1: Trên gia diện của Azure Portal, gõ storage và chọn Storage accounts
Bước 2: Nhấn Add
Bước 3: Điền một số thông tin:
  • Storage account name
  • Location
  • Account kind
Nhấn Review + create
Bước 4: Nhấn Create
Bước 5: Nhấn chọn Storage accounts sau khi gọi xong
Bước 6: Nhấn chọn Containers
Bước 7: Nhấn Container
Bước 8: Đặt tên cho container và nhấn create để tạo
Bước 9: Container đã được tạo xong
Bước 10: Container đã được tạo xong

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá