Hướng Dẫn Tạo Azure SQL Elastic Pool

Bước 1: Gõ sql vào search box và chọn SQL databases
Bước 2: Click chọn Create sql database
Bước 3: Chọn Subscription Resource Group
Bước 4: Điền Database name và tạo Server bằng cách click Create new
Bước 5: Điền các thông tin cho New  server và click Select
Bước 6: Tại “Want to use SQL elastic pool” chọn Yes để sử dụng Elastic Pool
Click Create new để tạo Elastic pool
Bước 7: Tạo tên pool và click OK
Bước 8: Click Next : Additional settings
Bước 9: Thêm một số thiết lập nâng cao cho Database và click Review + create
Bước 10: Click Create để bắt đầu quá  trình tạo Azure SQL single database
Bước 11: Azure SQL sau khi tạo xong
Bước 12: Để mở firewall trên Azure SQL cho client kết nối, click vào database và chọn Set server firewall
Bước 13: Điền địa chỉ IP cho client kết nối đến database và click Save
Bước 14: Để kết nối đến Azure SQL, có thể sử dụng Azure Data Studio
Bước 15: Điền các thông tin kết nối và click Connect để thực hiện kết nối
Bước 16: Kết nối Azure SQL thành công
Bước 17: Để thêm 01 database vào Elastic Pool. Tại search box gõ SQL elastic pools
Bước 18: Click vào pool đã tạo trước đó
Bước 19: Click Elastic databases
Bước 20: Click Add databases
Bước 21: Chọn Database cần add vào pool và click Apply
Bước 22: Sau khi add database vào pool sẽ nhìn thấy các danh sách trong pool như hình bên
Bước 23: Muốn remove database ra khỏi pool, click chọn database cần remove và click Remove from pool
Bước 24: Click Save  để remove

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá