Hướng Dẫn Tạo Azure SQL Single Database

Bước 1: Gõ sql vào search box và chọn SQL databases
Bước 2: Click chọn Create sql database
Bước 3: Chọn Subscription Resource Group
Bước 4: Điền Database name và tạo Server bằng cách click Create new
Bước 5: Điền các thông tin cho New  server và click Select
Bước 6: Tại “Want to use SQL elastic pool” chọn No để sử dụng single database
Chọn thông số cấu hình cho Database tại “Compute + storage
Click Next: Additional setting > để tiếp tục
Bước 7: Thêm một số thiết lập nâng cao cho Database và click Review + create
Bước 8: Click Create để bắt đầu quá  trình tạo Azure SQL single database
Bước 9: Azure SQL sau khi tạo xong
Bước 10: Để mở firewall trên Azure SQL cho client kết nối, click vào database và chọn Set server firewall
Bước 11: Điền địa chỉ IP cho client kết nối đến database và click Save
Bước 12: Để kết nối đến Azure SQL, có thể sử dụng Azure Data Studio
Bước 13: Điền các thông tin kết nối và click Connect để thực hiện kết nối
Bước 14: Kết nối Azure SQL thành công

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá