Hướng Dẫn Tạo Azure VM Windows Server Với OS Smalldisk

Bước 1:Đăng nhập vào Azure Portal, search marketplace. Sau đó nhấn Marketplace
Bước 2: Trong Marketplace, search windows server và nhấn enter
Bước 3: Nhấn chọn Windows Server
Bước 4: Chọn hệ điều hành phù hợp cần cài đặt
Bước 5: Điền các thông tin về Subscription, Instance details
Bước 6: Điền thông tin username/password và mở port cho remote desktop
Bước 7: Chọn Disk phù hợp
Bước 8: Chọn Virtual Network, Subnet, Public IP cho Virtual Machine
Bước 9: Nhấn Create để tạo Virtual Machine
Bước 10:Sau khi tạo xong Virtual Machine, remote và check ổ C của VM

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá