Hướng Dẫn Tạo Storage Mới Cho Ổ Đĩa Máy Ảo Windows Trên Azure (Thực Hiện Sau Khi Thêm Ổ Cứng Cho Máy Ảo Trên Azure Portal)

Bước 1: Click “Virtual machine” và click “PRO-APP-01”
Bước 2: Click “Connect” để thực hiện kết nối
Bước 3: Click “Download RDP File”
Bước 4: Điền Username/Password và nhấn OK để đăng nhập
Bước 5: Trong máy ảo, click “Windows Server Manager”
Bước 6: Click “File and Storage Services”
Bước 7: Click “Storage Pools”
Bước 8: Click chuột phải vào “Primordial”và click “New Storage Pool”
Bước 9: Click “Next” để tiếp tục
Bước 10: Đặt tên và click “Next”
Bước 11: Lựa chọn 02 ổ đĩa và click next
Bước 12: Xem thông tin của Storage Pool và click “Create”
Bước 13: Click vào tên của “Storage Spaces” và click “New Virtual Disk”
Bước 14: Click “Next”
Bước 15: Điền tên cho Virtual Disk và click “Next”
Bước 16: Chọn “Simple” và click “Next”
Bước 17: Chọn “Fixed” và click “Next” để tiếp tục
Bước 18: Chọn “Maximum size” và click “Next”
Bước 19: Kiểm tra thông tin về Virtual  Disk và click “Create”
Bước 20: Chọn Server và Disk, click “Next” để tiếp tục
Bước 21: Chọn “Volume size” và click “Next”
Bước 22: Chọn tên cho ổ đĩa và click “Next”
Bước 23: Chọn định dạng File System và đặt tên cho ổ đĩa tại “Volume label”
Bước 24: Kiểm tra thông tin và click “Create” để tạo ổ đĩa
Bước 25: Ổ đĩa đã được tạo thành công

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá