HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN AZURE FREE TRIAL

Bước 1: Truy cập vào link : https://azure.microsoft.com/en-us/free/

Bước 2: Nhấn chọn Start free

Bước 3: Điền thông tin email và click Next

Bước 4: Điền thông tin password và nhấn Next

Bước 5: Điền thông tin code được gửi về email và nhấn Next

Bước 6: Nhập thông tin mã captra và nhấn Next

Bước 7: Điền một số thông tin cá nhân và click Next

Bước 8: Xác thực số điện thoại, có thể xác thực thông qua 02 hình thức:

  • Text me: code sẽ được gửi vào tin nhắn

Call me: code được nhận thông qua gọi điện

Bước 9: Điền thông tin code nhận được và nhấn Verify code

Bước 10: Điền các thông tin thẻ tín dụng để verify và nhấn Next.

Noted: việc điền thông tin thẻ visa để nhằm mục đích để Microsoft verify thông tin chính xác của người sử dụng, không trừ bất kỳ khoản tiền nào

Bước 11: Đồng ý các điều khoản sử dụng và nhấn Sign up

Bước 12: Việc đăng ký đã hoàn thành, nhấn Go to the portal để đăng nhập và sử dụng

Azure Portal sau khi đăng nhập, có thể bắt đầu tạo resource để sử dụng.

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá