Hướng Dẫn Triển Khai Web Sử Dụng Azure Webapp – Azure SQL

1. Tạo Azure SQL Database

Bước 1: Trên Azure Portal, click SQL databases

Bước 2: Click Add

Bước 3: Trong PROJECTS DETAILS, lựa chọn các thông tin :

  • Subscription

Resource group

Bước 4: Trong DATABASE DETAILS, điền các thông tin:

  • Database name
  • Server

 

Trong trường hợp chư có Server, tiền hành tạo mới Server bằng cách click Create new

Bước 5: Điền các thông tin cho New server

Và click OK

Bước 6: Click Configure database để chọn cấu hình phù hợp cho database

Click Review + create

Bước 7: Review thông tin và click Create để bắt đầu tạo Database

Bước 8: Database sau khi tạo xong

Bước 9: Để từ On-premise có thể truy cập được database, mở Firewall trên Azure SQL

Click vào azure database và chọn Set server firewall

Bước 10: Điền thông tin địa chỉ IP cho client, click Add client IP và chọn Save

Bước 11: Để Migrate database từ on-premises lên Azure, sử dụng phần mềm Microsoft Data Migration Assistant

Bước 12: Click “+” à Migration và lựa cho các thông tin :

  • Project name
  • Source server type (server tại on-premises)
  • Tarhet server type (Azure SQL Database)

 

Click Create

Bước 13: Chọn thông tin cho source server và click Connect  và Click Next

Bước 14: Điền thông tin Target Server và click Connect

Click Next để tiếp tục

Bước 15: Click Generate SQL script

Bước 16: Click Deploy schema

Bước 17: Click Migrate data

Bước 18: Click Start data migration

Bước 19: Migration đã hoàn thành

Bước 20: Sử dụng Microsoft SQL Server Management Studio để kiểm tra xem dữ liệu trên Azure SQL đã có chưa

Nếu có dữ liệu à Migrate đã thành công

2. Tạo Webapp

Bước 1: Trên azure portal, click App Services

Bước 2: Click Add

Bước 3: Điền các thông tin trong PROJECT DETAILSINSTANCE DETAILS

Bước 4: Chọn cấu hình phù hợp cho Webapp, click Change size để thay đổi cấu hình phù hợp.

 

Click Review and create

Bước 5: Review thông tin và click Create

Bước 6: Webapp sau khi tạo xong

Bước 7: Để lấy thông tin FTP nhằm mục đích đưa source lên Webapp

 

Click Overview => Get publish profile để lấy thông tin đăng nhập của FTP

Bước 8: Sau khi lấy được thông tin FTP, sử dụng một số công cụ FTP client như Filezilla, WinSCP để đưa source lên Webapp

Ví dụ sử dụng WinSCP

Bước 9: Copy source vào /site/wwwroot/

Bước 10: Chỉnh sửa lại connection string trong webconfig

Bước 11: Thực hiện Restart lại webapp

3. Hướng dẫn cấu hình custome domain cho webapp

Bước 1: Tạo bản ghi CNAME trên DNS

Bước 2: Để cấu hình Custom domains, click vào webapp và chọn Custom domains

Bước 3: Click Add custom domain

Bước 4: Điền tên doamain và click Validate

Bước 5: Sau khi verify xong, click Add custom domain

Bước 6: Domain đã được add xong, để sử dụng SSL, click Add binding và up Certificate

Bước 7: Truy cập vào trang web bằng domain, nếu web hiển thị à Đã cấu hình xong custom domain

Nếu trong quá trình chuyển đổi quý khách hàng cần giải đáp bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự trợ giúp. Hãy liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng.

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *