Q&A

Chủ đề chung

 một nền tảng cloud computing do Microsoft cung cấp. 

Một số lợi ích khi triển khai Azure Cloud nhưtốc độ triển khai ứng dụng nhanh, mở rộng trên toàn cầu, độ ổn định cao. 

Azure hỗ trợ cho khách hàng sử dụng tài khoản trial  200$ để trải nghiệm các dịch vụ. 

 hình thức lựa chọn thanh toán dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu.  

Azure có cung cấp miễn phí một số dịch vụ cơ bản hoặc các dịch vụ mới đưa ra (Preview)

Azure cung cấp nhiều gói support khác nhau phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

Tham khảo tạihttps://azure.microsoft.com/en-us/support/plans/ 

Triển khai ứng dụng, backup dữ liệu, phân tích dữ liệu 

Hiện tại Azure cung cấp hơn 100 dịch vụ khác nhau  

Hiện tại Azure Cloud có hỗ trợ cho khách hàng dùng thử để trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ. 

Microsoft yêu cầu thẻ visa credit hoặc debit để verify khi đăng ký tài khoản trial. 

Hiện tại Azure cung cấp dịch vụ tại 140 quốc gia trên thế giới. 

Hoàn toàn có thể tận dụng được license đã mua để sử dụng trên Azure. 

Có thể nhận báo cáo trực tiếp trên Azure Portal hoặc nhận từ Partner của Microsoft.  

Vì được tư vấn và hỗ trợ về kĩ thuật được tốt hơn và chi phí phù hợp hơn. 

Azure App Service -FAQ

 • Hosting một ứng dụng web
 • Hosting một API
 • Hosting một backend cho mobile app
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình
 • Hỗ trợ tự động cập nhật bản vá cho hệ điều hành
 • Hỗ trợ mở rộng toàn cầu
 • Đảm bảo an ninh và tuân thủ
 • Triển khai một ứng dụng mới trên Cloud
 • Không muốn quản trị Azure VM
 • Muốn triển khai ứng dụng nhanh và không muốn mất thời gian cài đặt môi trường
 • Không có đội ngũ CNTT chuyên về hạ tầng
 • Có loại Free nhưng phải sử dụng hệ điều hành Windows

Azure SQL - FAQ

 • Azure SQL Database
 • Azure SQL Managed Instance
 • SQL Server on Azure VMs
 • Một dịch vụ database platform
 • Được tạo và quản lý bởi Microsoft
 • Phiên bản rút gọn tính năng của Microsoft SQL Server
 • Triển khai một ứng dụng Multi-tenant SaaS trên Azure
 • Chia sẻ tài nguyên giữa các Database
 • Muốn tận dụng lại license dưới on-premise (Azure Hybrid Benefit)
 • Quen thuộc với cách tính vCore
 • Muốn mua compute và storage độc lập
 • Pay as you go
 • 1 year reserved
 • 3 year reserved
 • Một dịch vụ database platform
 • Được tạo và quản lý bởi Microsoft
 • Một phiên bản đầy đủ tất cả các tính năng của SQL Server
 • Pay as you go (Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu)
 • 1 year reserved (Trả trước 1 năm cho phần Compute)
 • 3 year reserved (Trả trước 3 năm cho phần compute)
 • Sử dụng khi migration on-premise SQL Server len Azure
 • Sử dụng cho kịch bản cần tài nguyên nhanh cho dev và test
 • Muốn quản lý SQL Server từ lớp hệ điều hành
 • Tận dụng máy chủ để cài đặt thêm một số dịch vụ khác
 • Triển khai ứng dụng trên cloud hoặc on-premise
 • Dùng cho Dev, Test ứng dụng
 • Kết hợp với Power BI để xây dựng báo cáo

• Elastic Pool
• Single Database

 • Triển khai một ứng dụng mới trên Azure
 • Quản lý tài nguyên của các database một cách độc lập
 • Không có nhu cầu tận dụng lại license dưới on-premise
 • Muốn mua kèm cả compute, storage và license
 • Có tận dụng được nhưng license phải kèm theo Software Assurance
 • Performance Level (CPU, RAM, Storage, License, I/O)
 • Backup
 • Bandwith
 • Khách hàng muốn migrate SQL Server từ on-premise lên Azure nhưng sử dụng loại database platform
 • Khách hàng muốn sử dụng đầy đủ tính năng của một SQL Server
 • Có tận dụng được nhưng license phải kèm theo Software Assurance
 • SQL Server được cài đặt trên Azure VM
 • Được toàn quyền điều khiển và quản lý SQL Server
 • Một dịch vụ IaaS trên Azure
 • SQL Web
 • SQL Standard
 • SQL Enterprise
 • SQL Developer
 • SQL Express
 • Compute
 • OS License
 • SQL License
 • Disk
 • Storage transactions
 • Bandwidth
 • IP Address
 • Backup

Azure VM - FAQ

 • Triển khai ứng dụng trên Azure
 • Mở rộng trung tâm dữ liệu
 • Sử dụng cho mục đích phát triển và kiểm thử ứng dụng
 • Pay as you go (Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu)
 • 1 year reserved (Trả trước 1 năm cho phần Compute)
 • 3 year reserved (Trả trước 3 năm cho phần compute)
 • Miễn phí đối với hệ điều hành Linux
 •  
 • Sử dụng license Windows và SQL dưới on-premise để active cho Azure

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá