Tổng Quan Về Quá Trình Migrate Database

Migration nên được tiếp cận như một quy trình về một dự án phần mềm hoặc phần cứng. Một phương pháp luận chắc chắn được yêu cầu để đảm bảo migration thành công. Khi lên kế hoạch cho một dự án migration database, chúng tôi khuyến cáo nên xem xét và tuân thủ các bước như hình bên dưới:
Mỗi phase trong quá trình migrate database được miêu tả ngắn gọn trong bảng sau:
STAGE
PHASE
DESCRIPTION
 
Pre-migration
Discover
Đánh giá database và tìm hiểu các ứng dụng liên quan.
Assess
Đánh giá các workload và fix theo chỉ dẫn mà công cụ đánh giá đưa ra.
Convert
Thực hiện convert source schema để làm việc với tài nguyên phía đích. Việc này chỉ liên quan đến vấn đề khi migration mà môi trường giữa nguồn và đích không đồng nhất.
 
Migration
Migrate schema, data, and objects
Migrate source schema và migrate source data tới đích
Sync data
Đồng bộ target schema và sau đó migrate source data tới đích. Việc này chỉ giúp cho thời gian downtime khi migration giảm ở mức tối đa
Cutover
Cut Over từ source tới tài nguyên phía đích. Việc này chỉ giúp cho thời gian downtime khi migration giảm ở mức tối đa
 
Post-migrtion
Remediate applications
Kiểm tra và khắc phục các thay đổi trên Database có thể làm ảnh hưởng đến ứng dụng
Perform Tests
Chạy một số chức năng trên ứng dụng và thực hiện test để kiểm tra hiệu năng
Optimize
Dựa trên kết quả kiểm tra hiệu năng sẽ đưa ra phương án xử lý một số vấn đề về hiệu năng đang gặp phải và sau đó test lại để khẳng định rằng hiệu năng đã được cải thiện

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá