Triển Khai Cloud Security

Triển khai Cloud Security

Xây dựng mạng lưới bảo mật hiện đại cho môi trường đám mây doanh nghiệp

trien khai security remote work

Cho phép truy cập từ xa vào các ứng dụng

Trao quyền truy cập từ xa cho nhân viên vào các ứng dụng cần thiết mà không ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật

trien khai security remote work 2

Quản lý thiết bị và ứng dụng

Cho phép BYO, đảm bảo thống nhất quản lý xuyên suốt các thiết bị và ứng dụng

trien khai security remote work 3

Bảo vệ nguồn tài nguyên doanh nghiệp

Tận dụng hệ thống bảo mật có sẵn, liền mạch để bảo vệ dữ liệu trong khi vẫn giữ cho người dùng hoạt động hiệu quả

Mô hình triển khai Cloud Security

Tăng cường bảo mật khi đăng nhập

Truy cập từ xa vào các ứng dụng và dịch vụ tại chỗ

Bảo mật & Tuân thủ

Quản lý thiết bị & ứng dụng

Đào tạo nhân viên từ xa

 • Bật bảo mật mặc định trong Azure AD
 • Yêu cầu MFA cho quản lý
 • Yêu cầu MFA cho mọi người dùng
 • Block legacy authentication
 • Yêu cầu MFA khi rủi ro đăng nhập ở mức trung bình, cao
 • Người dùng rủi ro cao phải thay đổi mật khẩu
 • Chặn ứng dụng khách hàng không hỗ trợ xác thực hiện đại
 • Triển khai Azure Application Proxy
 • Triển khai Windows Virtual Desktop
 • Triển khai cổng remote desktop service
 • Microsoft Defender cho Office 365
 • Bảo vệ phần mềm độc hại
 • Bảo mật ứng dụng đám mây
 • Azure AD Identity Protection
 • Bảo vệ mất dữ liệu (DLP)
 • Kiểm soát truy cập ứng dụng có điều kiện
 • Quản lý rủi ro nội bộ
 • Đăng ký thiết bị để quản lý
 • Cung cấp cài đặt, chứng chỉ, hồ sơ
 • Báo cáo và đo lường tuân thủ của thiết bị
 • Xóa dữ liệu doanh nghiệp khỏi thiết bị
 • Cấu hình & cập nhật ứng dụng
 • Bảo mật & xóa dữ liệu doanh nghiệp trong ứng dụng di động
 • Đào tạo sử dụng MFA cho đăng nhập
 • Đào tạo sử dụng thiết bị & ứng dụng an toàn
 • Đào tạo quyền truy cập ứng dụng tại chỗ cho VPN
 • Đào tạo truy cập dữ liệu doanh nghiệp an toàn

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá