VBO Technical Guideline

I. Chuẩn bị

  • Account mua hàng (download bộ cài + license)
  • VBO server:
https://helpcenter.veeam.com/docs/vbo365/guide/vbo_system_requirements.html?ver=50

II. Cài đặt

1. Cài đặt .NET 4.7.2

Bước 2: Tải về .NET 4.7.2
Bước 3: Chạy file mới tải về

2. Cài đặt Veeam Backup for Microsoft Office 365

Bước 2: Tải về bộ cài và license
Bước 3: Chạy file Veeam.Backup365_x.x.x.x
Bước 4: Click vào icon trên Desktop để mở VBO
Bước 5: Add license để activate VBO

III. Cấu hình

1. Add O365 tenant

Bước 1: Add O365 tenant
LƯU Ý: Khi chọn basic authentication -> cần disable security defaut trên Azure Active Directory -> Deny legacy protocols (IMAP, POP).
LƯU Ý: Các role được gán cho service account này, tham khảo theo ảnh dưới:
TIẾP TỤC quay trở lại với VBO server:
Bước 2: Add repository
Path có thể là Direct Attached Storage (storage của VBO server) hoặc Network Attached Storage (SMB Share)
OFFLOAD backup data: sử dụng khi có cloud storage.
Snapshot-based retention:
  • Restore point sẽ được lưu trữ trong bao nhiêu lâu trước khi xóa.
  • Mỗi restore point là một complete copy of all objects, và không bị thay đổi theo thời gian lưu trữ
  • Ví dụ: Chọn retention policy 2 năm -> các snapshot cũ hơn 2 năm sẽ bị xóa
Item-level retention
  • Hoạt động tương tự như Exchange online retention policy
  • Ví dụ: Backup trước, lưu trong 2Y, sau đó cái nào cũ hơn 2Y, hay hay bị thay đổi cũ hơn 2Y, sẽ bị delete theo từng Items (email,file…etc) trong file backup
Bước 3: Add backup job
Nếu backup all mailbox thì bỏ qua bước này
Bước 4: Restore
Cài đặt Veeam Explorer for Microsoft Exchange
Thử xóa 01 email, rồi restore

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá