Workflow Trên PowerApps

Giải Pháp Workflow Trên power apps

Giảm tối đa khối lượng giấy tờ thủ công, nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp với giải pháp Workflow trên PowerApps

Cùng Doanh Nghiệp Giải Quyết Mọi Vấn Đề Trong Quá Trình Vận Hành

Nhân viên cần phải nhớ đối tượng tiếp nhận yêu cầu, nội dung từng yêu cầu để follow up. Tốn thời gian tìm kiếm và dễ xảy ra sai sót.
Với workflow trên Power Apps, toàn bộ các bước trong flow sẽ được hiển thị trực quan kèm với tên người phụ trách, giúp nhân viên tiết kiệm được tối đa thời gian và tránh gửi yêu cầu sai đối tượng.
Không xác định được tổng thời gian triển khai công việc và số lượng nguồn lực cần thiết. Thứ tự các bước trong workflow dễ bị chồng chéo, gây tắc nghẽn quy trình.
Kiểm soát thời gian chặt chẽ từng bước trong quy trình. Workflow được tích hợp với mail thông báo đến người phụ trách các bước tiếp theo.
Khó khăn trong việc quản lý, update thông tin từng yêu cầu. Quá nhiều dữ liệu cần ghi nhớ trong hộp thư điện tử. Tốn thời gian trong việc cập nhật yêu cầu mới nhất
Báo cáo và biểu mẫu được cập nhật hàng ngày. Trạng thái từng yêu cầu được hiển thị trực quan trên màn hình. Lịch sử quy trình giúp việc theo dõi trở nên dễ dàng hơn.
Thiếu tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng. Quá nhiều phản hồi khiến luồng email công việc trở nên hỗn loạn.
Tính năng bình luận tránh gián đoạn công việc. Tất cả nhân sự phụ trách quy trình luôn được cập nhật thông tin.

Xây dựng quy trình tự động với Power Automate trong Power Apps

Tự Động Hóa Trên Hơn 200 Tài Nguyên Được Kết Nối Sẵn

Kết nối với toàn bộ dữ liệu từ mọi nơi và tạo luồng quy trình tự động giúp tăng cộng tác và hiệu suất doanh nghiệp. Tích hợp chuyên sâu với Sharepoint, OneDrive cho doanh nghiệp và Dynamics 365 Dynamics 365 tự động hóa ngay trong ngữ cảnh các ứng dụng người dùng sử dụng hàng ngày.

Mở Rộng Quy Trình Doanh Nghiệp

Tạo ra các quy trình mạnh mẽ với bằng việc sử dụng các ngôn ngữ biểu thức tương tự Excel. Kết nối với nhiều hệ thống hơn và thêm quyền kiểm soát thông qua khả năng mở rộng cho các nhà phát triển chuyên nghiệp. Dành cho việc quản lý toàn diện, tạo Azure Logic Apps cho quy trình tự động để quản lý trên Azure.

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá