Xây Dựng Hệ Thống DR Cho Doanh Nghiệp Lớn

1. Tổng quan về giải pháp

Giải pháp này được xây dựng cho các doanh nghiệp lớn có sử dụng một số phần mềm và ứng dụng như SharePoint, Dynamics CRM và linux web server được cài đặt và triển khai trên on-premises datacenter có nhu cầu triển khai failover hệ thống tới Azure Infrastructure.
Giải pháp này được xây dựng dự trên các dịch vụ của Azure như: Traffic Manager, Azure Site Recovery, Azure Active Directory, VPN Gateway và Virtual Network.

2. Mô hình giải pháp

3. Mô tả các thành phần sử dụng trong giải pháp

  • Traffic Manager
DNS traffic được định tuyến thông qua Traffic Manager mà có thể dễ dàng chuyển traffic từ một site này đến một site khác dựa trên các chính sách đã được định nghĩa bởi công ty.
  • Azure Site Recovery
Azure Site Recovery đồng bộ cấu hình của các máy chủ và quản lý cấu hình để thực hiện failover
  • Blob storage
Blob Storage lưu trữ tất cả image của tất cả máy chủ được replicate từ on-premises lên Azure sử dụng Azure Site Recovery
  • Azure Active Directory
Azure Active Directory được đồng bộ từ On-Premises Active Directory cho phép các ứng dụng cloud sử dụng để chứng thực hoặc cấp quyền cho người dùng.
  • VPN gateway
VPN gateway duy trì giao tiếp giữa mạng on-premises và mạng trên cloud đảm bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu truyền.
  • Virtual Network
Virtual Network là nơi mà failover site sẽ được tạo khi disaster xuất hiện

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá