Xây Dựng Hệ Thồng DR Cho SMB Sử Dụng Azure Site

1. Tổng quan về giải pháp

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể thực hiện triển khai giải pháp disaster recovery tới Azure Cloud mà không tốn nhiều chi phí bằng việc sử dụng giải pháp của bên thứ ba như Double-Take DR.
Giải pháp này được xây dựng trên các dịch vụ của Azure như: Traffic Manager, VPN Gateway và Virtual Network.

2. Mô hình giải pháp

3. Mô tả các thành phần sử dụng trong giải pháp

  • Traffic Manager
DNS traffic được định tuyến thông qua Traffic Manager mà có thể dễ dàng chuyển traffic từ một site này đến một site khác dựa trên các chính sách đã được định nghĩa bởi công ty.
  • Azure Site Recovery
Azure Site Recovery đồng bộ cấu hình của các máy chủ và quản lý cấu hình để thực hiện failover
  • Virtual Network
Virtual Network là nơi mà failover site sẽ được tạo khi disaster xuất hiện
  • Azure Blob Storage
Blob Storage lưu trữ tất cả image của tất cả máy chủ được replicate từ on-premises lên Azure sử dụng Azure Site Recovery

Liên hệ ngay với đội ngũ Top Cloud để được tư vấn và báo giá